Một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi thu hồi đất là bồi thường. Cụ thể, khi thu hồi đất, cây trồng và vật nuôi được bồi thường như thế nào?

 1. Bồi thường đối với cây trồng:

Theo khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 thì:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường được tính như sau:

Thứ nhất, bồi thường với cây trồng hằng năm:

 • Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch.
 • Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo:

+ Năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề tại địa phương;

+ Giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Thứ hai, bồi thường với cây trồng lâu năm:

 • Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá địa phương khi thu hồi đất. Lưu ý, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.
 • Ngoài tiền bồi thường về đất (nếu đủ điều kiện) thì còn được bồi thường về cây trồng lâu năm bị thiệt hại.

Thứ ba, bồi thường với cây trồng có thể di chuyển đến nơi khác:

 • Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường:

+ Chi phí di chuyển;

+ Thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.

 • Thông thường việc bồi thường này được áp dụng với các loại cây trồng lâu năm.

Thứ tư, bồi thường về rừng:

Được bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây đối với:

 • Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
 • Cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Bồi thường đối với vật nuôi:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì có thể được bồi thường.

Việc bồi thường được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai 2013. Cụ thể tính như sau:

 • Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không được bồi thường.
 • Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì:

+ Nếu thu hoạch sớm thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm;

+ Nếu có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

Lưu ý: Mỗi tỉnh thành sẽ có mức bồi thường cụ thể với vật nuôi.

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất thì không phải tất cả các vật nuôi đều được bồi thường mà chỉ bồi thường với vật nuôi là thủy sản như cá, tôm…

Bởi vì do đặc tính sinh học của những vật nuôi thủy sản không thể di chuyển (vì không có ao, hồ mới) hoặc di chuyển sẽ bị chết.

Trên đây là mức bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Để biết thêm các quy định pháp luật khác, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.