Tư Vấn Pháp Lý

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp, tiến hành giới thiệu sản phẩm và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại

Hiện nay, theo xu thế hội nhập mà công ty nước ngoài muốn thành lập chi nhánh, tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
  2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
  3. Trong trường hợp Giấy đăng kýkinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
  4. Nội dung hoạt động của Vănphòng đại diện phải phù hợpvới cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

1. Kết quả

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

– Con dấu văn phòng đại diện

– Thông tin đăng bố cáo thành lập trên trang thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia

– Đăng ký nộp thuế môn bài( nếu yêu cầu)

– In hóa đơn và đăng ký sử dụng hóa đơn (nếu có yêu cầu)

  1. Quy trình công việc

Bước 1: Khách cung cấp thông tin, tài liệu

1. Thông tin

  • Tên văn phòng đại diện
  • Địa chỉ văn phòng đại diện

2. Giấy tờ

a) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

b) Vănbản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

c) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

d) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

đ) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

(Tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d (đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài) Khoản 1 Điều này phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Bước 2: I&J chuẩn bị hồ sơ

Bước 3: I&J tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận thông báo

Bước 4: I&J Giải quyết thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 5: I&J thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước

Bước 6: I&J bàn giao kết quả cho khách hàng ngay sau khi nhận kết quả

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Được Tư Vấn Thêm: Hotline 0886389789