Tư Vấn Pháp Lý

Lưu ý khi thành lập công ty con

 • Công ty mẹ và công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tư cách pháp nhân kinh tế đầy đủ và riêng biệt.
 • Công ty mẹ có lợi ích kinh tế liên quan nhất định tới hoạt động của công ty con, chi phối các quyết định liên quan tới hoạt động của công ty con.
 • Để thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quản trị, công ty mẹ buộc phải thiết lập một bộ máy quản lý riêng.
 • Công ty con hoàn toàn có thể là công ty mẹ của một công ty khác.
 • Công ty mẹ có trách nhiệm hữu hạn đối với công ty con.
 • Việc thành lập công ty con làm giảm được giới hạn rủi ro cho công ty mẹ trong quá trình thực hiện các dự án. Trong bối cảnh các công ty có nhiều dự án hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt là điều không tránh khỏi. Bằng việc thành lập công ty mới và giao cho công ty này thực hiện chức năng kinh doanh trong ngành hoặc dự án, công ty mẹ cũng tự phân tách toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp mới được thành lập.
 1. Kết quả

– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty con

– Dấu công ty (dấu tròn)

– Dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật

– Bộ  hồ sơ đăng ký thành lập

– Thông tin đăng bố cáo thành lập trên trang thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia

– Đăng ký nộp thuế môn bài (nếu có yêu cầu)

– In hóa đơn và đăng ký sử dụng hóa đơn (nếu có yêu cầu)

 1. Trình tự công việc

Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ:

Thông tin

 • Tên công ty dự kiến
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Vốn điều lệ
 • Liệt kê ngành nghề kinh doanh dự kiến
 • Tỷ lệ cổ phần của từng cổ đông sáng lập
 • Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của các cổ đông

Giấy tờ

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty con.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;….
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về việc góp vốn vào công ty mới.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty mẹ về vấn đề này.
 • Xác nhận vốn pháp định (nếu có)
 • Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Bước 2: I&J sẽ chuẩn bị hồ sơ

Bước 3: I&J sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận thông báo

Bước 4: I&J Giải quyết thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 5: Nhân kết quả: I&J thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước

Bước 6: I&J bàn giao kết quả cho khách hàng ngay sau khi nhận kết quả

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Được Tư Vấn Thêm: Hotline 0886389789