Khi nào người vi phạm hành chính mà không bị xử phạt?

Về nguyên tắc, người nào có hành vi vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, có một số trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhưng không bị xử phạt. Các đối tượng bị xử phạt hành chính: Theo Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:….

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2012 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2013) QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn….