Hành vi cản đường xe ưu tiên bị xử phạt như thế nào?

Hiện tượng ô tô, xe máy đi phía trước, gây cản đường xe cứu hỏa, xe cấp cứu vẫn còn xảy ra. Vậy, trường hợp cản đường xe ưu tiên bị phạt thế nào? Xe ưu tiên gồm những loại xe nào? Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Những xe….