Được tặng cho tiền có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền là một trong những loại tài sản được sử dụng làm quà tặng. vậy, khi được tặng quà là tiền có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Để biết được thông tin về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây: Khoản 10 Điều 2 Thông….

Mua bán nhà ở, đất ở khi nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Cụm từ “thuế thu nhập cá nhân” không còn là khái niệm gì xa lạ nữa. Hầu hết các hoạt động liên quan đến thu nhập của một cá nhân đều phải chịu loại thuế này. Thuế thu nhập cá nhân chính là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền….

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT 15/VBHN-VPQH NĂM 2014 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014   LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Luật….