Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng có phải công chứng không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung. Vậy văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phải công chứng không? Công chứng văn bản thỏa thuận chia tài sản chung không? Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong….