Trường hợp nào im lặng được công nhận là đồng ý?

Không phải mọi sự im lặng đều là đồng ý. Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 03 trường hợp im lặng được công nhận là đồng ý. Cụ thể như sau: Trong giao kết hợp đồng: Theo khoản 2 Điều 393 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) thì: Bên được đề nghị….