Các khoản phải chi hàng tháng từ lương của người lao động

Câu hỏi: Tôi đang làm cho một công ty với mức lương theo hợp đồng lao động khá cao. Tuy nhiên, lương thực tế tôi nhận được lại thấp hơn. Luật sư cho tôi hỏi, những khoản nào tôi phải chi trả từ lương hàng tháng? Mức đóng như thế nào? Cảm ơn Luật sư…..

Hoàn thuế thu nhập cá nhân và những điều cần biết

Theo quy định của pháp luật, người lao động thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp được hoàn thuế. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân Theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi….

Giảm thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Khi nào được giảm thuế thu nhập cá nhân? Xác định số thuế được giảm ra sao? Và hồ sơ để xét giảm thuế thu nhập cá nhân gồm những giấy tờ nào? Để trả lời các câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây: Các trường hợp được….

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT 15/VBHN-VPQH NĂM 2014 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014   LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Luật….