Thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2020

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 này, nhiều doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện như thế nào? Quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh. Vậy….

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2015) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã….