Doanh nghiệp được tự cấp thẻ an toàn lao động khi nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng nào được cấp thẻ an toàn lao động? Doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện nào để được tự cấp thẻ an toàn lao động? Để trả lời những câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây: Đối….

Không đảm bảo an toàn lao động, doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu?

Đảm bảo an toàn lao động là một trong những điều kiện cơ bản để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy nếu không đảm bảo an toàn lao động, doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết….