Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu người bị hại

Khởi tố vụ án hình sự là một giai đoạn trong quá trình tố tụng hình sự. Đối với việc khởi tố vụ án hình sự, pháp luật quy định cho phép người bị hại được quyền lựa chọn khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án theo yêu cầu….