Quy định của pháp luật về hòa giải trong các vụ án dân sự

Hòa giải là chế định quan trọng trong tố tụng dân sự. Do đó, nếu chế định hòa giải không được quan tâm trong việc giải quyết vụ án dân sự thì quyền và lợi ích của các bên đương sự sẽ không được bảo đảm. Hòa giải vụ án dân sự là gì? Sau….

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động, bao gồm tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Trong đó, theo quy định tại BLLĐ thì tranh chấp lao động cá nhân là tranh….

Các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

Khi các quan hệ kinh doanh càng phát triển, những tranh chấp xảy ra là điều không tránh khỏi. Các bên trong tranh chấp đều mong muốn tìm được biện pháp giải quyết tranh chấp đảm bảo tốt nhất quyền lợi, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các bên là thấp nhất, ít tốn….