Doanh nghiệp được trừ lương người lao động khi nào?

Trường hợp nào doanh nghiệp được phép trừ lương của người lao động? Nếu doanh nghiệp tự ý trừ lương của người lao động thì bị xử phạt như thế nào? Trường hợp doanh nghiệp được phép trừ lương: Theo Điều 101 của Bộ luật Lao động 2012 thì chỉ có 01 trường hợp duy….

Vì sao hộ kinh doanh nên chuyển sang doanh nghiệp?

Câu hỏi: Chào luật sư. Tôi là người đại diện hộ kinh doanh. Có ngươi khuyên tôi nên chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Luật sư cho tôi biết vì sao hộ kinh doanh nên chuyển sang doanh nghiệp? Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến I&J. Với….

Những điều cần biết về Bảo lãnh Ngân hàng

Ngày nay, đối với bất kì một đất nước nào thì yếu tố về Tài chính – Tiền tệ luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy mà sự vận hành và hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng sẽ góp phần thúc đẩy quả trình phát triển mạnh….

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2015) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã….

Thành lập mới công ty cổ phần

Tư Vấn Pháp Lý Công ty cổ phần là doanh nghiệp, theo đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông….

Thành lập mới công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tư Vấn Pháp Lý Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, theo  đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp….