Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có vấn đề cần giải đáp như sau: Gia đình tôi có 1 mảnh ruộng 230m² sau nhà, tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh ruộng đó thành đất ở cho con trai. Vậy căn cứ để chuyển đất nông nghiệp sang đất ở là gì? Khi….