Xử phạt hành chính về dân số theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành ngày 28/9/2020. Trong đó có nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về dân số. Cụ thể như sau: Mức xử phạt đối với hành vi ép buộc người khác mang thai,….