Trong trường hợp, cha mẹ để lại di sản thừa kế con ngoài giá thú có được hưởng không? Quy định của pháp luật hiện hành về quyền thừa kế của con ngoài giá thú ra sao? Vấn đề này sẽ được Công ty chúng tôi làm rõ trong bài viết dưới đây:

Thứ nhất, “Con ngoài giá thú” là gì?

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành, khái niệm về con ngoài giá thú không được quy định cụ thể. Tuy nhiên, căn cứ vào mối quan hệ cha, mẹ, con được quy định cụ thể trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có thể hiểu “Con ngoài giá thú là con sinh ra trong trường hợp con không sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp”. Như vậy, trong trường hợp con sinh ra trước thời kỳ hôn nhân; cha, mẹ không thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật; cha, mẹ đang tồn tại quan hệ hôn nhân với người khác;… được coi là con ngoài giá thú.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Dân sự năm 2015 không có sự phân biệt về việc hưởng quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ giữa con chung và con ngoài giá thú. Bởi lẽ, cho dù là con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp hay không thì cũng không thể phủ nhận mối quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con đẻ, nhất là khi có đủ căn cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thứ hai, “Quyền thừa kế của con ngoài giá thú”

Pháp luật Việt Nam không phân biệt giữa con chung và con ngoài giá thú, do đó, quyền thừa kế di sản của cha mẹ để lại cũng không có sự phân biệt. Vì vậy, khi có đủ các căn cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con đối với con ngoài giá thú thì sẽ được hưởng di sản thừa kế theo Luật Dân sự năm 2015. Quyền thừa kế của con ngoài giá thú cũng được áp dụng trong trường hợp chia di sản thừa kế theo di chúc và chia di sản thừa kế theo pháp luật giống như con chung.

Trường hợp 1: Chia di sản thừa kế theo thi chúc

Khi người mất có để lại di chúc thì việc chia di sản thừa kế sẽ áp dụng theo di chúc. Do đó, con ngoài giá thú có tên trong di chúc để lại di sản thừa kế thì người đó sẽ được hưởng phần di sản tương ứng theo di chúc. Nếu con ngoài giá thú không có tên trong nội dung di chúc thì người đó sẽ không được hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, nếu con ngoài giá thú thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 644 Luật Dân sự năm 2015 như con chưa đủ 18 tuổi hay mất khả năng lao động thì vẫn được hưởng 2/3 của một phần di sản thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp 2: Chia di sản thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại khoản 1 Điều 651 Luật Dân sự năm 2015 về  người thừa kế theo pháp luật thì: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…”. Do đó, con ngoài giá thú thuộc hàng thừa kế thứ nhất và những người cùng hàng thừa kế sẽ được nhận phần di sản bằng nhau (khoản 2 Điều 651 Luật Dân sự 2015).

Trên đây là nội dung về “Quyền thừa kế của con ngoài giá thú”. Để biết thêm kiến thức pháp luật xin vui lòng hãy truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp thông qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.