Theo quy định, thế nào là tài sản bảo đảm? Điều kiện của tài sản bảo đảm gồm những gì? Và tài sản bảo đảm bị xử lý khi nào?

 1. Tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

Theo Điều 105 Bộ luật dân sự 2015:

 • Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
 • Tài sản bao gồm bất động sản và động sản.

Lưu ý: Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

 • Tài sản bảo đảm phải là tài sản:

+ Thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm;

+ Được phép giao dịch;

+ Không có tranh chấp.

 • Tài sản bảo đảm cũng có thể là quyền sử dung đất.
 • Tài sản bảo đảm cũng có thể là tài sản thuộc:

+ Quyền sở hữu của người thứ ba;

+ Quyền sử đụng đất của người thứ ba.

Lưu ý: Tài sản bảo đảm là của bên thứ ba nếu bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người thứ ba có thoả thuận.

 1. Điều kiện đối với tài sản bảo đảm:

Theo Điều 295 Bộ luật dân sự 2015,Tài sản bảo đảm phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

 • Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm. Chỉ loại trừ hai biện pháp bảo đảm là cầm giữ và bảo lưu quyền sở hữu.
 • Tài sản có thể được mô tả chung nhưng phải xác định được.
 • Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
 • Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành tương tương lai.

Như vậy, một tài sản được coi là tài sản bảo đảm khi đáp ứng những điều kiện được quy định cụ thể trong Bô luật Dân sự hiện hành.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Xử lý tài sản bảo đảm khi nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ xử lý tài sản bảo đảm nếu thuộc các trường hợp sau đây:

 • Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
 • Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.
 • Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để biết thêm thông tin pháp luật có liên quan, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.