Người phạm tội lần đầu, lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù hoặc phạm tội khi dưới 18 tuổi sẽ được xem xét đề nghị đặc xá.

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá 07/2007/QH12. Cụ thể, một số điều được sửa đổi như dưới đây.

Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác lập tờ trình để Chủ tịch nước xem xét, ban hành Quyết định. Tờ trình của Chính phủ phải đưa lên Chủ tịch nước chậm nhất là 60 ngày trước khi diễn ra sự kiện trọng đại.

Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết ở trại giam.

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Cụ thể:

Người chấp hành án phạt tù có thời hạn được đề nghị đặc xá khi có các điều kiện sau:

– Phạm tội lần đầu.

– Chấp hành tốt quy chế của trại giam, tích cực học tập, lao động. Trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo tốt.

– Đã chấp hành được 1/2 với án tù có thời hạn và ít nhất 15 năm đối với án tù chung thân.

– Đối với người bị kết án tù về tội phạm về tham nhũng hoặc một số tội phạm thì phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

– Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn được rút ngắn thời gian cải tạo khi thuộc các trường hợp sau:

– Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù.

– Khi phạm tội là người dưới 18 tuổi.

– Là người đủ 75 tuổi trở lên.

Điều kiện được đề nghị đặc xá đối với người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù:

– Phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng, trừ những người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia.

– Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

– Đã thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

– Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người được tha tù trước thời hạn phải có điều kiện:

– Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian thử thách;

– Đã thực hiện ít nhất 1/3 thời gian thử thách.

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

– Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác.

– Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.

– Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật Hình sự; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật Hình sự do cố ý hoặc người bị kết án 7 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật Hình sự.

– Người bị kết án tử hình được ân giảm.

Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 10a và Điều 11 của Luật này.