Từ ngày 01/7/2020, nhiều Luật mới có hiệu lực, có ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng. Trong đó, học sinh, sinh viên cũng là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng không nhỏ.

 1. Học sinh tiểu học trường tư thục được hỗ trợ học phí:

Điều 105 Luật Giáo dục 2005 có quy định:

 • Học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí.
 • Ngoài học phí, người học hoặc gia đình không phải đóng góp khoản tiền nào khác.
 • Riêng cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí.

Tuy nhiên, quy định này tới Luật Giáo dục 2019 đã có sự thay đổi, chỉnh sửa về thu học phí đối với học sinh tiểu học.

Cụ thể Điều 99 Luật Giáo dục 2019 đã bổ sung thêm chính sách đối với học sinh tiểu học trường tư thục:

 • Ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trường thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.
 • Mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, từ 01/7/2020, học sinh tiểu học trường tư thục, nơi không có đủ trường công sẽ được hỗ trợ học phí.

 1. Trường hợp học sinh sư phạm phải hoàn trả chi phí đào tạo:

Luật Giáo dục 2019 cũng quy định hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho toàn khóa học của sinh viên sư phạm.

Theo đó, Luật Giáo dục 2019 quy định:

 • Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.
 • Phải bồi hoàn kinh phí đã được hỗ trợ nếu sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp:

+ Không công tác trong ngành giáo dục;

+ Không đủ thời gian quy định.

 • Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Do đó, thay vì được miễn hoàn toàn học phí và không có điều kiện ràng buộc như trước đây, hiện nay, học sinh, sinh viên sư phạm:

 • Chỉ được hỗ trợ miễn, giảm học phí;
 • Bắt buộc học xong phải làm việc trong ngành giáo dục.
 • Nếu không sẽ phải hoàn trả lại số tiền đã được hỗ trợ.

Tuy nhiên, học sinh, sinh viên sư phạm được tuyển sinh trước 01/7/2020 sẽ không áp dụng theo quy định này.

Như vậy, có thể thấy, chỉ những học sinh, sinh viên sư phạm được tuyển dụng sau ngày 01/7/2020 sẽ phải hoàn trả học phí được hỗ trợ nếu:

 • Không công tác trong ngành giáo dục 02 năm kể từ khi tốt nghiệp;
 • Sau khi tốt nghiệp không có đủ thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Học sinh cử tuyển được đảm bảo việc làm sau khi học xong:

Điều 90 Luật Giáo dục 2005 quy định:

“Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển phải chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp.”

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 87 Luật Giáo dục 2019 cũng đã quy định:

“Người học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm trở về làm việc tại địa phương nơi cử đi học, được xét tuyển và bố trí việc làm.”

Đây cũng là quy định mới của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

Cụ thể, khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Viên chức sửa đổi 2019 quy định:

“Người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển.”

Như vậy, từ 01/7/2020, người học theo chế độ cử tuyển được bảo đảm công việc sau khi học xong tại địa phương nơi cử đi học.

 1. Sinh viên xuất sắc được xét tuyển vào công chức:

Theo khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức 2019:

Công chức được tuyển dụng thông qua 02 hình thức là thi tuyển và xét tuyển.

Trong đó, xét tuyển công chức được thực hiện với các đối tượng:

 • Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp về công tác ở địa phương nơi cử đi học;
 • Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;
 • Đồng thời, những đối tượng này không phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào.

Như vậy, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được xét tuyển công chức theo quy định.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.