Về nguyên tắc, người nào vay thì người đó phải trả nợ. Tuy nhiên, có trường hợp người vay chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thì bị chết. Khi đó, ai là người có nghĩa vụ trả nợ?

  1. Nghĩa vụ trả nợ:

Trong quan hệ vay tài sản, theo thỏa thuận của hai bên thì đến thời hạn, bên vay phải thực hiện nghĩa vụ trả lại cho bên cho vay tài sản.

Bởi vậy, khi đến thời hạn, chủ thể vay tài sản phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nghĩa vụ này được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015.

Cụ thể, theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản như sau:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó:

  • Bên cho vay giao tài sản cho bên vay;
  • Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng;
  • Chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, khi tham gia quan hệ vay tài sản thì việc trả nợ là nghĩa vụ bắt buộc của chủ thể vay tài sản.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  1. Nghĩa vụ trả nợ khi người vay bị chết

Người vay bị chết khi chưa thực hiện nghĩa vụ trả tài sản đã vay là một sự kiện pháp lý bất ngờ.

Trong trường hợp này, để giải quyết vấn đề vay tài sản, pháp luật đã có quy định đối với những người thừa kế tài sản của người vay tài sản đã chết.

Cụ thể tại Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 có quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được giải quyết như sau:

  • Người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
  • Nếu di sản chưa chia thì nghĩa vụ tài sản đó được người quản lý di sản thực hiện. Việc thực hiện nghĩa vụ đó phải có sự thỏa thuận của những người thừa kế. Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản đó chỉ trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  • Nếu di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài tương ứng. Tuy nhiên, không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Nếu người thừa kế không phải là cá nhân thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đó như người thừa kế là cá nhân.

kết luận:

Như vậy,nếu người chết có tài sản, thì người thừa kế phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho đến khi hết phần di sản thì dừng lại.

Tức là nghĩa vụ trả nợ của người chết chỉ trong phạm vi tài sản mà người đó để lại.

Trên đây là bài viết về vấn đề “Nghĩa vụ trả nợ do người vay bị chết”.

Để biết thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Trân trọng.