Cụm từ “thuế thu nhập cá nhân” không còn là khái niệm gì xa lạ nữa. Hầu hết các hoạt động liên quan đến thu nhập của một cá nhân đều phải chịu loại thuế này. Thuế thu nhập cá nhân chính là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Việc chuyển nhượng bất động sản giữa các cá nhân với nhau phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Khoản 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5.Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.”

Như vậy, việc mua bán nhà ở, tài sản gắn liền trên đất và chuyển quyền sử dụng đất đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Bên bán sẽ phải chịu khoản thuế thu nhập cá nhân sau khi thực hiện việc chuyển nhượng với thuế suất 2% (căn cứ Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân).

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Tuy nhiên liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, Nhà nước cũng quy định các trường hợp chuyển nhượng bất động sản không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. (Ví dụ: A sở hữu 01 căn nhà duy nhất, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, A phải bán căn nhà này cho B => A được miễn thuế thu nhập cá nhân)

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. (Ví dụ: cha mẹ tặng cho con nhà ở).

Như vậy, nếu thuộc những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, cá nhân không phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân sau khi thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản