Lệ phí môn bài là gì? Đối tượng nào phải nộp lệ phí môn bài? Những trường hợp nào được miễn lệ phí? Mức nộp được quy định như thế nào?

Để trả lời những câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

 1. Lệ phí môn bài là gì?

Theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thì không có điều khoản nào định nghĩa hay giải thích lệ phí môn bài.

Tuy nhiên, theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì lệ phí môn bài được hiểu như sau:

Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên:

 • Số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức);
 • Doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).
 1. Đối tượng nộp lệ phí:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, người nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trừ trường hợp được miễn, gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 1. Các trường hợp được miễn lệ phí:

Theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP) thì:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn miền núi.
 • Miễn lệ phí trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới.

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 1. Mức nộp lệ phí môn bài:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu được quy định đối với từng nhóm đối tượng như sau:

 • Đối với tổ chức:

+ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: Nộp 3 triệu đồng/năm;

+ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: Nộp 2 triệu đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Nộp 1 triệu đồng 1 năm.

 • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình:

+ Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Nộp 1 triệu đồng/năm;

+ Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Nộp 500000 đồng/năm;

+ Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Nộp 300000 đồng/năm.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác.