Làm thủ tục khai tử như thế nào là đúng quy định?

Khi một người mất thì người thân của người của họ có trách nhiệm làm thủ tục khai tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để biết làm thủ tục ở đâu? Thời hạn làm khai tử là bao lâu mới đúng quy định thì chúng tôi xin đưa ra những quy định của pháp luật về thủ tục khai tử cho người đã chết.

Trong Luật hộ tịch năm 2014 quy định về quy trình và thời hạn làm thủ tục khai tử và người có trách làm thủ tục khai tử cho người đã mất. Cụ thể quy định tại các Điều 32, Điều 33, Điều 34 Luật hộ tịch năm 2014 quy định như sau:

-Thẩm quyền đăng ký khai tử (Điều 32): Tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể có thẩm quyền làm thủ tục khai tử. Có rất nhiều trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người đã chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện thi thể người chết là cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục khai tử theo quy định.

– Thời hạn làm thủ tục khai tử (Điều 33): Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người mất hoặc tử ngày phát hiện thi thể của người chết.

– Người có trách nhiệm làm thủ tục khai tử (Điều 33):

+ Trường hợp có người thân thích thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết là những người có trách nhiệm làm thủ tục khai tử theo quy định. Một trong những người nêu trên có trách nhiệm làm thủ tục khai tử.

+ Trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

+ Trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp-hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  • Công chức tư pháp-hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết;

– Thủ tục làm đăng ký khai tử (Điều 34) cụ thể như sau:

+  Người có trách nhiệm làm thủ tục khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32 Luật hộ tịch nộp tờ khai theo quy định và Giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

+ Công chức tư pháp – hộ tịch làm xem xét hồ sơ và giấy tờ của người làm thủ tục khai tư thì ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

+ Công chức tư pháp – hộ tịch đóng dữ liệu của người trên cơ sở dữ liệu quốc gia khi đã có dữ liệu quốc gia của người này trên hệ thống quản lý dân cư của nhà nước.

Làm thủ tục khai tử đúng quy định thì việc quản lý xã hội sẽ được tốt hơn, khi làm đúng thủ tục thì các vấn đề liên quan đến người đã mất sẽ được giải quyết theo thủ tục với người đã mất. Nên cần xác định được người mất tại thời điểm nào để phát sinh hoặc chấm dứt các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến người đã mất và người thân thích của họ.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà