Về nguyên tắc, các loại hợp đồng nhà đất đều phải công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, có 03 loại hợp đồng nhà đất không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực vẫn có giá trị pháp lý.

 Cụ thể như sau:

 1. Hợp đồng thuê nhà:

Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định:

Những trường hợp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng gồm:

 • Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
 • Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 • Hợp dồng mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư.
 • Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức.
 • Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.
 1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất:

Điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

Có 03 trường hợp không bặt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng. Đó là:

 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một hoặc các giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Hợp đồng về kinh doanh bất động sản:

Căn cứ tại Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

Những hợp đồng kinh doanh bất động sản không phải công chứng, chứng thực gồm:

 • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.
 1. Lưu ý:

 • Việc công chứng, chứng thực hợp đồng thực hiện theo yêu cầu của các bên, do các bên thỏa thuận.
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.
 • Nếu hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực.
 • Nếu hợp đồng không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề các loại hợp đồng nhà, đất không phải công chứng, chứng thực.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.