Hợp đồng dân sự có hiệu lực khi nào? Các trường hợp dẫn đến hợp đồng vô hiệu? Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu ra sao?

Trong mọi giao dịch dân sự, để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cần phải soạn thảo và ký kết hợp đồng giữa hai bên.

Tuy nhiên, để hợp đồng dân sự có hiệu lực thì phải có đầy đủ các điều kiện, điều khoản được quy định trong pháp luật hiện hành, bao gồm:

 1. Về điều kiện để hợp đồng có hiệu lực:

Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) đã có quy định:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi có đủ 4 điều kiện được pháp luật quy định như sau:

 • Các chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp, phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện;
 • Nội dung của hợp đồng không trái với pháp luật, đạo đức xã hội;
 • Thủ tục và hình thức của hợp đồng phải tuân theo thể thức nhất định phù hợp với quy định của pháp luật về loại hợp đồng đó.

Như vậy, một hợp đồng dân sự mà không đáp được một trong 4 điều kiện trên thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu.

 1. Các trường hợp dẫn đến hợp đồng vô hiệu:

Ngoài trường hợp hợp đồng vô hiệu do không đáp ứng được các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, BLDS còn có quy định về các trường hợp dẫn đến hợp đồng vô hiệu như sau:

 • Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội (Điều 123 BLDS);
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo (Điều 124 BLDS);
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện (Điều 125 BLDS);

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn (Điều 126 BLDS);
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127 BLDS);
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 1278 BLDS);
 1. Về hậu quả của hợp đồng dân sự vô hiệu:

Khi hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự bị vô hiệu thì hậu quả pháp lý luôn là mối quan tâm lớn. Hậu quả pháp lý khi hợp đồng dân sự vô hiệu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 131 BLDS như sau:

 • Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
 • Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
 • Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.
 • Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trên đây là bài viết về “Hợp đồng và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu”.

Để có thêm kiến thức pháp luật vui lòng liên hệ hotline 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.