Theo quy định của pháp luật, người lao động thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp được hoàn thuế.

 1. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 thì:

“2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành thì có 3 trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân. Việc hoàn thuế này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

 1. Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

Đối tượng được hoàn thuế là những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán.

Ngoài ra, muốn được hoàn thuế còn phải đảm bảo các điều kiện khác như sau:

 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân.

+ Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

 • Đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Như vậy, hoàn thuế thu nhập cá nhân không phải là thủ tục bắt buộc. Nếu cá nhân muốn hoàn thuế phải có mã số thuế và có đề nghị hoàn thuế.

 1. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thứ nhất: Hồ sơ hoàn thuế:

Theo Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định;
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì:

 • Cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu tại tờ khai quyết toán thuế theo quy định hiện hành.

Thứ hai: Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2:  Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Bước 3: Nhận/ Trả lời kết quả

Thời gian giải quyết: Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì:

Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC;
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC;
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trên đây là bài viết về “Hoàn thuế thu nhập cá nhân và những điều cần biết”.

Để biết thông tin pháp luật về Luật Thuế vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Trân trọng.