Ngày nay có rất nhiều công ty được thành lập để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đối với mỗi loại hình công ty khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau về hồ sơ đăng ký thành lập.

 1. Đối với công ty tư nhân

Tại điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về các giấy tờ, tài liệu để đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty tư nhân như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Thẻ căn cước hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc các các giấy tờ có thể chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ công ty tư nhân.
 1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Các giấy tờ, tài liệu mà người đăng ký cần phải chuẩn bị cho hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Văn bản điều lệ của công ty;
 • Danh sách các thành viên của công ty;
 • Bản sao có công chứng của các giấy tờ sau:

+ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của các thành viên là cá nhân.

+ Văn bản quyết định thành lập công ty, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác của tổ chức, văn bản ủy quyền;

+ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.

Nếu thành viên là một tổ chức nước ngoài cần bổ sung thêm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có ý nghĩa tương đương.

+ Đối với những nhà đầu tư nước ngoài cần có giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định trong luật đầu tư.

 1. Đối với công ty cổ phần

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 cụ thể là Điều 23 thì:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần, chủ sở hữu của công ty cần chuẩn bị các loại giấy tờ gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách các cổ đông tham gia sáng lập công ty và cổ đông góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao có công chứng hợp lệ các loại giấy tờ sau:

+ Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu để chứng thực cá nhân của các cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài.

+ Quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký hoặc các loại giấy tờ tương đương của tổ chức cùng với văn bản ủy quyền;

+ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện ủy quyền khi thành viên là tổ chức.

Trường hợp một tổ chức nước ngoài là thành viên cần bổ sung thêm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có ý nghĩa tương đương.

+ Văn bản chứng nhận của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư theo quy định tại luật đầu tư.

 1. Đối với công ty hợp danh

Dựa theo Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2014 về hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh, chủ thể đăng ký thành lập cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo về điều lệ của công ty;
 • Danh sách các thành viên của công ty;
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân như thẻ căn cước công dân, chứng minh thư hay hộ chiếu,… của các thành viên;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao nếu công ty có sự tham gia đầu tư từ một tổ chức hay cá nhân nước ngoài theo quy định của luật đầu tư.

Trên đây là bài viết về vấn đề “Hồ sơ thành lập công ty gồm giấy tờ, tài liệu gì?”.

Để biết được thông tin pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc gọi tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.