Sức khỏe luôn là mối quan tâm của mọi người. Do đó, pháp luật có quy định cho phép người lao động được hưởng nguyên lương để hỗ trợ trong lúc ốm đau.

  1. Điều kiện nghỉ ốm hưởng nguyên lương:

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về điều kiện nghỉ ốm mà được hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, người lao động vẫn có thể được hưởng chế độ này khi có đủ các điều kiện như sau:

Điều kiện thứ nhất là phải thuộc diện nghỉ ốm đau:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì người lao động được hưởng chế độ ốm nếu:

  • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền;
  • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền;
  • Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Điều kiện thứ hai là nghỉ ốm trùng với ngày nghỉ phép năm: Để đáp ứng điều kiện này, thay vì xin nghỉ ốm, người lao động xin nghỉ phép năm.

  1. Mức hưởng chế độ nghỉ ốm nguyên lương:

Mức hưởng chế độ ốm đau nguyên lương bao gồm: chế độ về thời gian nghỉ và chế độ tiền được hưởng.

2.1. Về thời gian nghỉ

Theo quy định của pháp luật, để hưởng chế độ ốm đau nguyên lương, người lao động phải có thời gian nghỉ ốm trùng với thời gian nghỉ phép năm.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Mà theo khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ phép hàng năm đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc trở lên như sau:

  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt hoặc là lao động chưa thành niên, người khuyết tật;
  • 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Với những người làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Như vậy, khi bị ốm đau, bệnh tật, người lao động có thể nghỉ ốm hưởng nguyên lương trong những ngày trên.

2.2. Về tiền chế độ

Cũng theo quy định tại Luật Lao động 2012 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Người lao động nghỉ vào thời gian nghỉ phép năm nên sẽ hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động mà không bị trừ tỷ lệ lương như trường hợp nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bằng nguyên giá trị lương như khi người lao động đi làm, tức là bằng 100% lương.

Trên đây là bài viết tham khảo về “Điều kiện và mức hưởng chế độ đau ốm nguyên lương”.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website: luatdongduong.com.vn hoặc tổng đài tư vấn miễn phí 1900.966.993.