Hiện nay những vấn đề tài chính, tín dụng ngày càng gia tăng và phức tạp, do đó đòi nợ đang là một trong những ngành, nghề kinh doanh được nhiều thương nhân lựa chọn. Tuy nhiên vì đây là một ngành nghề khá đặc thù nên để có thể kinh doanh ngành nghề này, các thương nhân phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật.

Nghị định 104/2007/NĐ – CP quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ yêu cầu phải có điều kiện về vốn, tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch đòi nợ, tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ…

Thứ nhất, điều kiện về vốn: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 ( Hai tỷ đồng). Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Thứ hai, yêu cầu đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh doanh nghiệp: phải có NLHVDS, có trình độ học vấn từ đại học trở lên một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh, không có tiền án. Đối với trường hợp người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi GCN đăng ký kinh doanh thì phải đáp ứng thêm điều kiện trong ba năm trước liền kề không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

                            Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993  

Thứ ba đối với người lao động: phải được tuyển dụng theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ có xác định thời hạn từ 6 tháng trở lên; có đầy đủ NLHVDS; có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh; không có tiền án.

Mặt khác kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nên phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ – CP. Theo đó Điều 7 Nghị định này đòi hỏi việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh không phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đó là các trường hợp người Việt Nam đã bị khởi tố hình sự, có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích…hoặc đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên 

Nguyễn Thu Quỳnh