Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân được quy định như thế nào? Để giải đáp được những câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

  1. Khái niệm pháp nhân:

Pháp nhân được quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015.

Tuy không quy định cụ thể về khái niệm, nhưng qua các điều kiện thì có thể đưa ra một khái niệm cơ bản của pháp nhân như sau:

Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật.

Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân) và các tổ chức khác.

Nếu một tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định.

Ví dụ:

  • Tổ chức có tư cách pháp nhân: Công ty TNHH, Công ty cổ phần.
  • Tổ chức không phải là pháp nhân: Doanh nghiệp tư nhân.
  1. Các điều kiện để có tư cách pháp nhân:

Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đủ 4 điều kiện sau:

“a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Cụ thể các điều kiện đó như sau:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  • Tổ chức phải được thành lập theo quy định của pháp luật:

+ Theo như định nghĩa thì pháp nhân không phải là một người (một cá nhân) mà phải là một tổ chức.

+ Tổ chức này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập.

Vì thế tổ chức đó được công nhận là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập.

  • Tổ chức phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ:

Theo điều 83 Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân phải là một tổ chức có cơ cấu quản lý chặt chẽ:

“1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy một tổ chức muốn trở thành pháp nhân phải có điều lệ hoặc quyết định thành lập pháp nhân.

Trong điều lệ và quyết định thành lập phải có quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều hành pháp nhân.

  • Tổ chức có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình:

Pháp nhân là tổ chức độc lập để xác lập quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của nó. Do đó, bắt buộc phải có tài sản độc lập.

Bởi có tài sản độc lập mới có thể tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các giao dịch, quyền và nghĩa vụ mà nó xác lập.

  • Tổ chức có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập:

Tổ chức có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập là một trong những điều kiện quan trọng để có tư cách pháp nhân.

Vì pháp nhân là một tổ chức độc lập, được quyền giao dịch, xác lập quyền và nghĩa vụ nên bắt buộc nó có thể tự nhân danh chính mình.

Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện theo pháp luật.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm hiểu biết về pháp luật, mời quý bạn đọc truy cập vào website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và chính xác.

Trân trọng.