Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của con riêng của chồng đối với mẹ kế khi cùng sống chung với nhau là gì? Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

Trả lời:

  1. Quyền và nghĩa vụ của con riêng của chồng khi cùng sống chung với mẹ kế là gì?

Để hiểu được quyền và nghĩa vụ của con riêng đối với bố dượng, mẹ kế cần phải biết được khái niệm “Con riêng” được hiểu như thế nào?

Con riêng được hiểu là con của chồng hoặc của vợ với một người khác.

Con riêng có thể có trước hôn nhân hoặc có trong thời kỳ hôn nhân nhưng Tòa án đã xác định người chồng không phải cha của người con đó (do người vợ có thai với người khác trong thời kỳ hôn nhân).

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cụ thể tại Điều 79 quy định về quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc chồng thì:

“Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng sống chung với mình theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật này”.

Như vậy, khi cùng sống chung thì con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng bố dượng, mẹ kế giống như quyền và nghĩa vụ của con ruột đối với cha đẻ, mẹ đẻ.

  1. Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

    Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Về mặt nguyên tắc, khi cha, mẹ chết mà không có di chúc, con ruột, con nuôi đều có quyền được hưởng di sản thừa kế bằng nhau. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế theo pháp luật:

“Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người đã chết;…”

Như vậy, con riêng của chồng không thuộc “Những người thừa kế theo pháp luật” của mẹ kế.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng có quy định về trường hợp đặc biệt là quyền của con riêng đối với di sản thừa kế của bố dượng, mẹ kế.

Tại Điều 654 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế như sau:

“Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này”.

Do đó, khi có căn cứ chứng minh mối quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng giữa con riêng của chồng và mẹ kế thì con riêng sẽ được thừa kế. Vì đây là quyền thừa kế không đương nhiên phát sinh mà chỉ phát sinh có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tóm lại, con riêng của chồng chỉ được hưởng thừa kế của mẹ kế khi người con riêng đó cùng sống chung với mẹ kế, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng đối với mẹ kế.

Liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.