NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ….

Luật tố tụng hành chính 2015

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2016) QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp….

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2012 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2013) QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn….