Hiện nay, hiện tượng chuyển đổi mục đích sử dụng đất diễn ra rất nhiều. Vậy, người dân được chuyển mục đích sử dụng đất khi nào?

Để biết khi nào được chuyển mục đích sử dụng đất, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

 1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013;
 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chuyển đổi mục đích sử dụng đất được chia thành 2 nhóm:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép;
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép.
 1. Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

a) Các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép:

Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

 • Đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng,…
 • Đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản.
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh,…sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ,… sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

b) Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013quy định cụ thể về căn cứ như sau:

 • Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp trên phải viết đơn xin chuyển mục đích và gửi đến UBND cấp huyện nơi có đất để xin chuyển.

 1. Trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
 • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
 • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ;
 • Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Tóm lại:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước thì:

 • Người sử dụng đất chỉ được chuyển sau khi có quyết định cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Nếu tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sẽ bị phạt tiền và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan Nhà nước thì:  Người sử dụng đất chỉ cần làm hồ sơ và đăng ký biến động để Nhà nước theo dõi, quản lý.

Trên đây là bài viết về Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993