Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Cụ thể căn cứ Điều 186 BLLĐ 2012 “Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”, Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về hợp đồng lao động.

Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định “Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;….”

    Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.96.69.93

Như vậy, trường hợp bạn là một trong các đối tượng được quy định tại Điều này, thì việc tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải là bắt buộc. Nếu doanh nghiệp bạn đang làm có hành vi không tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bạn, bạn nên có văn bản đề nghị được tham gia BHXH, BHYT… đến ban giám đốc công ty để được trả lời về vấn đề này. Trường hợp không có câu trả lời, hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật lao động, bạn có thể làm đơn trình bày sự việc gửi đến các cơ quan thanh tra về lao động để xử lý về hành vi vi phạm pháp luật lao động của doanh nghiệp.